Бізнес-лідер як інструмент промоції сучасного бізнесу

Бізнес-лідер як інструмент промоції сучасного бізнесу
1258

Успішність комерційних компаній або окремих бізнес-проектів залежить не лише від економічних, але й репутаційних показників. Зокрема, від довіри, яку вони викликають у представників цільових груп – партнерів, споживачів, профільних державних структур та ЗМІ. 

Однією зі складових довіри є персоналії, з якими асоціюються успішні бренди, торгівельні марки та комерційні компанії. Людині простіше визначити своє ставлення до фірми, якщо вона знає її очільника. Особистість бізнес-лідера позначається й на рішеннях, які приймають споживачі при виборі товарів та послуг.

Персона, що транслює свій позитивний імідж на засновану, очолювану компанію та вироблений продукт, у підсумку стає т. зв. бренд-агентом. Такими бренд-агентами є Стів Джобс (Apple, Macintosh), Білл Гейтс (Microsoft) тощо. Важливість таких імен для бізнесу важко переоцінити. Приміром, повернення С.Джобса в крісло голови правління підвищило ринкову вартість компанії на 15%!

Розуміючи важливість бізнес-лідерства, спробуємо дослідити, як збагатити свою компанію таким інструментом.

Бізнес-лідерами або народжуються, або стають. Питання народження бізнес-лідерів, це, радше, парафія вчених-генетиків. Отже, розберемо, як виховати таку людину.

Першим кроком у вирішенні цього завдання є розробка образу майбутнього лідера. Він має стати, щонайменше, споук-персоною, а, щонайбільше – бренд-агентом компанії.

При створенні такого образу маємо виходити з того, якими є його цільові групи. Для першої особи компанії або бренд-агента – це широке коло – від споживачів до підлеглих (із ранжуванням за ступенем пріоритетності). Для споук-персон другого рівня (заступники директора, віце-президенти тощо) коло цільових груп звужується, відповідно до обсягу їхньої відповідальності в компанії.

Виокремлення пріоритетних цільових груп (зібране на них досьє) має відповісти на питання про риси, які мають бути властиві ТОП-менеджеру. Відтак, створюють його ідеальну базова модель.

Другий крок передбачає оцінку потенціалу претендента на роль бізнес-лідера та його узгодження із базовою моделлю.

Для оцінки наявних можливостей та рис кандидата найбільш зручно застосовувати методики імідж-аудиту. Отримані об’єктивні результати аналізу порівнюються з базовою моделлю. Невідповідність між ними (риси, навички, образ тощо) стає об’єктом роботи іміджмейкерів, стилістів та різного штибу тренерів. Це є змістом третього кроку – підлаштування наявного образу під потрібний.

У більшості випадків навіть доволі успішні менеджери потребують комплексного корегування зовнішнього вигляду, стилю поведінки тощо. Традиційно до цієї діяльності залучають тренерів та спеціалістів відповідного профілю – психологів, консультантів із ділового стилю, тренерів із ораторського мистецтва та фахівців із ділових комунікацій. Під кожну важливу ситуацію або персону розробляють окрему програму навчання. Кількість та якісний зміст занять постійно уточнюється та корегується.

Слід чітко пам’ятати, що успішність навчального процесу для бізнес-лідерів однаково залежить як від учителів, так і від учнів. Тому розпочинати підготовку необхідно саме з формування мотивації.

Після вдалого базового курсу навчання та перепідготовки споук-персони (або з моменту досягнення перших зрушень на краще) розробляють план практичної промоції. Це означає, що претендент має відпрацювати отримані знання та навички у реальних умовах. Зазначений план також є суто індивідуальним і залежатиме від умов та особливостей споук-персони.

Всі описані кроки формалізуються в єдиному документі – своєрідній інструкції для того, хто навчається, та плані роботи для того, хто навчає.

Структурно цей документ містить кілька частин:

  • Опис середовища, в якому діятиме споук-персона або бренд-агент.
  • Розробку моделі майбутньої споук-персони.
  •  Імідж-аудит.
  • Програму підготовки претендента.
  • Програму промоції новоствореного образу.

Зазначений документ має бути доволі гнучким для ефективного реагування на особливості навчального процесу та специфіку зовнішнього середовища.

Таким чином, за допомогою математичних розрахунків, алгоритмів управлінських рішень та їх реалізації кожна компанія має шанс виховати власних Джобсів та Гейтсів. Головна запорука успіху – звернутися до компетентних фахівців та підібрати вдалу кандидатуру майбутнього бізнес-лідера.

Последние новости: