Де брати гроші малому і середньому бізнесу в Україні

Альфредо Родрігез, «В пошуках золота», сучасне мистецтво
1451
Альфредо Родрігез, «В пошуках золота», сучасне мистецтво

З якими проблемами стикаються малі та середні підприємці, і за якими критеріями їм потрібно обирати банк для фінансування

На сьогодні ні у кого немає сумнівів у необхідності розвитку малого і середнього підприємництва як важливої складової успішного розвитку економіки держави в цілому. Але якщо за кількісними показниками підприємств все виглядає досить добре (за статистикою, сектор МСБ в Україні охоплює 99,9% від загальної кількості підприємств та фізичних осіб-підприємців та дає роботу 75% працюючих осіб), то якісні показники значно нижчі, ніж у розвинених економіках, де частка МСБ у ВВП складає до 40-60%, у той час як в Україні ця цифра не перевищує 15%.

Те ж саме стосується і банківського фінансування МСБ. Частка кредитів у капіталі малих та середніх підприємств в Україні складає лише 20%, що втричі менше аналогічного показника в розвинених країнах (за результатами досліджень міжнародних рейтингів «Ведення бізнесу» та «Індекс глобальної конкурентоспроможності»). Причинами обмеженого доступу МСБ до фінансування, на мій погляд, є значна частка тіньової економіки та низький рівень фінансової грамотності самих представників МСБ.

І якщо в цілому питання покращення доступу МСБ до фінансування має вирішуватись на державному рівні, то питання отримання фінансування для конкретного бізнес-проекту має і може вирішуватись безпосередньо представниками МСБ.

На сьогодні існують такі джерела для отримання фінансової підтримки малого та середнього бізнесу: безпосередньо від власників, через приватні запозичення, у вигляді банківських кредитів, від інвестиційних фондів, у вигляді кредитів та грантів за окремими спеціалізованими програмами (як правило, від міжнародних фондів). І якщо для стартапів більш доречним є залучення фінансування від інвесторів, то для підтримки та розвитку існуючого бізнесу краще залучати банківські кредити в системних банках, адже їх умови є значно кращими з точки зору вартості кредитних ресурсів, захисту прав власників та прозорості умов кредитування. Так, процентні ставки в національній валюті за кредитами для МСБ у банках на сьогодні складають 20-25% річних, а за окремими програмами знижуються навіть до рівня 12%.

Однак до вибору банківського фінансування також необхідно відноситись зважено та обирати надійний банк з хорошою репутацією, який виконує свої зобов’язання за кредитними договорами (не зупиняє фінансування проекту без поважних причин; не застосовує приховані платежі, які призводять до удорожчання фінансування; не переглядає кардинально умови кредитування протягом реалізації проекту; не здійснює інші «не партнерські» дії по відношенню до позичальника). Тому загальною рекомендацією для пріоритетів МСБ є отримання фінансової підтримки у системних банків, у яких розроблені відповідні банківські продукти. В першу чергу це фінансові установи з державною власністю та «дочки» міжнародних банківських груп.

І хоча під час першого отримання кредиту в банку представники МСБ мають пройти, на перший погляд, досить непросту процедуру з підтвердження своєї платоспроможності та захисту свого проекту, отримання наступних кредитів у банках вже стає значно легшим та більш прогнозованим.

Резюмуючи, хочу підкреслити, що банківське кредитування є невід’ємною складовою розвитку будь-якого підприємництва, адже воно дає можливість краще планувати свою фінансову діяльність, підтримувати та розвивати бізнес.