Відкритий Лист

Відкритий Лист
555

Українська асоціація діячів грального бізнесу Депутатам Верховної Ради України

11 грудня 2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону “Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов’язань” № 3632 (далі — Законопроект), зміст якого охоплює цілу галузь національної економіки.

За своєю суттю зміст Законопроекту не відповідає проголошеним ним цілям, а норми запропонованого регуляторного акту жодним чином не вирішують поставлених ним завдань. Вони спрямовані на лобіювання інтересів вузького кола суб’єктів ринку, є дестабілізуючими та такими, що створюють сприятливі умови для тіньового бізнесу та зменшення надходжень до бюджету.

Ознайомлення зі змістом запропонованого законопроекту дозволяє виокремити перелік ризиків для національного ігорного бізнесу та ряд негативних факторів, що свідчать про його корупційну спрямованість. Серед них, зокрема:

Необґрунтовано завищені вимоги до статутного фонду організаторів азартних ігор (розмір статутного (складеного) капіталу має дорівнювати або перевищувати суму, еквівалентну 2 000 000 євро). Наведена вимога фактично обмежує доступ національних операторів до ринку.

Некоректне формулювання виключних видів діяльності у сфері азартних ігор залишає поза увагою організацію діяльності ринку слот-машин та ігрових терміналів. Наголошуємо, що до заборони грального бізнесу частка надходжень від цього сегмента ринку складала 75% загальних надходжень від ігрового бізнесу.

За попередніми оцінками Асоціації, на сьогоднішній день розмір надходжень від цієї діяльності може скласти до 5 000 000 000 (п’яти мільярдів!) гривень. Нівелювання цієї частини грального бізнесу України є неприпустимим.

Необґрунтовано завищені розміри плати за ліцензію (від 300 000 євро до 1 000 000 євро, в залежності від виду діяльності) створюють штучну монополію серед операторів азартних ігор.

Розмір ліцензійної плати, запропонованої законопроектом, в умовах існуючих економічних і соціальних чинників унеможливить відновлення діяльності операторів азартних ігор, що була зупинена нормативною забороною.

Між тим у законопроекті взагалі не визначена вартість ліцензії для операторів лотерей. Та є незрозумілою найвища в світі вартість ліцензії на інтернет-казино в розмірі 1 000 000 (1 мільйон) євро на рік.

Відкритим залишається і питання порядку та розмірів оподаткування. Зважаючи на відсутність фіксованої ліцензійної плати у національній валюті, оператори азартних ігор взагалі не зможуть оцінити існуючі податкові ризики та здійснити податкове планування.

Вимоги, пов’язані із територіальним та зональним характером розташування закладів, створюють додаткові сприятливі умови для монополізації азартних ігор. В цілому, діяльність казино пропонується неправомірно обмежити виключно гральними зонами, критерії яких розповсюджуються на готелі визначеного рівня та зони міжнародних аеропортів.

Критерії територіальності фактично виключають з ринку операторів азартних ігор, не пов’язаних із готельним та аеропортовим бізнесом. Така локалізація діяльності у сфері казино створить додаткові передумови для розповсюдження тіньового бізнесу.

Звертаємо вашу увагу, що Головне науково-експертне управління ВР України у своєму висновку від 16.12.15 р. надало суттєві критичні зауваження до Законопроекту. Зокрема, експерти:
  • звертають увагу на те, що у тексті проекту немає положень, які безпосередньо пов’язані “з забезпеченням бюджету доходами з метою виконання соціальних зобов’язань”, про що декларується у його назві;
  • наголошують на тому, що у деяких випадках повноваження органів державного регулювання визначаються таким чином, що фактично дозволяють їх необмежене втручання у відповідну діяльність суб’єктів господарювання, а також створюють умови для вчинення правопорушень, зокрема корупційних;
  • не підтримують запровадження регулювання ринку лотерей за принципом єдиного оператора у такий спосіб, як це пропонується у проекті. Експерти вважають, що більш правильним було б створення рівних умов для участі у конкурсі як для міжнародних та іноземних юридичних осіб, так і для українських.
У зв’язку із вищенаведеним Українська асоціація діячів грального бізнесу вважає, що Законопроект не може бути прийнятий за основу в його теперішньому вигляді.

Він потребує суттєвого вдосконалення та може бути винесений на розгляд і голосування в Верховній Раді лише за умови врахування зауважень представників галузевих бізнес-об’єднань. Зокрема, вважаємо за потрібне:

1. Змінити суб’єктну зорієнтованість Законопроекту
з іноземних на національних операторів ринку азартних ігор.
2. Зменшити розмір статутного капіталу операторів ринку азартних ігор та порядок його формування.
3. Розширити перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, зокрема включити азартні ігри із використанням слот-машин.
4. Спростити умови ліцензування для організаторів азарт­них ігор у частині зменшення розміру ліцензійних платежів, відмовитися від орієнтованості розміру ліцензійного платежу на іноземну валюту євро.
5. Розширити географію діяльності у сфері азартних ігор, зокрема відмовитися від невиправданої локальності розташування казино та букмекерських контор.

Асоціація впевнена, що наведені вище пропозиції здатні сприяти досягненню цілей Законопроекту, відновленню національного грального бізнесу та протидії створенню штучної монополії та корупційних проявів на ринку азартних ігор, забезпеченню доходами національного бюджету.

З повагою,
Директор Асоціації 
Голубчик Т. А.


Последние новости: