Бізнес100 виступає за конструктивний діалог бізнесу з владою для економічного розвитку

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Бізнес100 виступає за конструктивний діалог бізнесу з усіма гілками влади з метою віднаходження отимального балансу інтересів (укладення "соціального договору" між бізнесом, владою та суспільством), наповнення державного бюджету та створення привабливого інвестиційного середовища та зростання економіки та добробуту громадян України водночас.

В цьому контексті Бізнес100 пропонує внесення до Закону 1210 наступних змін та доповнень:

  • Викласти виключний перелік підстав, які підпадають під визначення розумної економічної причини (ділової мети) - (пп. 14.1.231, 39.5.4.1, 140.5.15), щоб усунути завищені дискреційні повноваження контролюючих органів щодо вільного трактування термінів Закону та уникнинення корупційних ризиків.
  • Відтермінувати введення в дію регулювання стосовно контрольованих іноземних компаній (КІК - ст.39.2) на два роки, таким чином зобов'язавши компанії вперше подавати звітність щодо КІК лише за 2022 р., оскільки компанії не мають можливості та достатньо часу для початку подачі такої звітності з 2021 р.
  • Встановити ставку оподаткування контрольованих іноземних компаній на рівні 10% та внести відповідні зміни до ст. 170 Закону. Така ставка є конкурентноздатною в порівнянні з іншими більш привабливими для інвестицій юрисдикцій. Таке зниження ставки необхідне з метою уникнути відтоку капіталу з України шляхом зміни резидентності та створення привабливого інвестиційного клімату в Україні.
  • Виключити п. 141.4.1 Закону щодо продажу цінних паперів та корпоративних прав з українською складовою. Дана норма передбачає постановку на облік нерезидента та сплата останнім податку на репатріацію в Україні, що неможливо втілити в життя, а також дане регулювання протирічить міжнародному праву та блокує інвестиційну діяльність.
  • Виключити з тексту Закону норму щодо конструктивних дивідендів (ст. 39.2), оскільки будь-яка господарська операція може бути прирівняна до виплати дивідендів та обкладатись податком на репатріацію, що може заблокувати будь-яку економічну транзакцію з нерезидентами.