Кому насправді потрібні обмеження валютних операцій?

Кому насправді потрібні обмеження валютних операцій?
932

Як свідчить досвід останніх років, після закінчення дії однієї постанови про обмеження операції з іноземною валютою, регулятор поспішає видати нову

Впродовж останніх двох років питання обмежень при здійсненні валютних операцій залишається болючим для українців. Страждають та несуть збитки не лише фізичні особи, які мають родичів або майно за кордоном, отримують іноземні доходи, планують змінити громадянство, а й бізнес, який потерпає від неможливості вчасно здійснювати розрахунки у валюті, виконувати інші умови зовнішньоекономічних контрактів. Останні інколи, взагалі позбавлені можливості укладати такі контракти.

Від цього страждає й інвестиційна привабливість вітчизняного бізнесу. Знаючи про обмеження, нерезиденти ретельно зважують усі ризики капітальних вкладень у нашу державу.

Правові засади

Спробуємо розібратись з правовими основами застосування вітчизняними інституціями валютних обмежень.

Функції валютного регулювання, визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті, організації та здійснення валютного контролю в Україні виконує Національний банк України. Починаючи з листопада 2012 року регулятор також отримав до своїх повноважень невеличкий «бонус». Відтоді він також має право:

  1. встановлювати порядок проведення обов'язкового продажу та розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу;
  2. змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Цим правом НБУ майже одразу й скористався. А з 2015 року встановив особливо суворі обмеження, реагуючи на стрибки національної валюти (див. Додаток).

Як працювати в умовах валютного терору

Нинішні обмеження триватимуть до березня цього року. Але, як показує досвід останніх років, після закінчення дії однієї постанови регулятор видає нову.

Аналіз запроваджених обмежень змушує глибоко замислитись над питаннями інвестиційної привабливості вітчизняного бізнесу для іноземних інвесторів. Вітчизняні підприємці також мають враховувати існуючі обмеження та завчасно планувати подібні операції. Додаткові затримки у часі та витрати, пов’язані із здійсненнями валютних розрахунків не єдині прикрі наслідки дій НБУ.

Щодо пересічних громадян, то ситуація також залишається напруженою. Обмеження обсягів купівлі-продажу валюти та здійснення валютних переказів є надто обтяжливими. Зважаючи на позитивні ефекти в монетарній політиці, вони неминуче сприяють торгівлі іноземною валютою «в тіні».

Додаток. Основні обмеження, які наразі діють

2015-й рік запам'ятався намаганнями НБУ врегулювати ситуацію на грошово-кредитному та валютному ринках України, встановивши наступні обмеження.

Для юридичних осіб:
1) розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів;
2) неможливість зняття з валютного контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог: в російських рублях незалежно від суми операції; інших валютах (якщо загальна сума перевищує в еквіваленті $500 000);
3) надходження в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу у розмірі 75 %;
4) при купівлі безготівкової іноземної валюти, кошти можуть бути зараховані на поточний рахунок суб’єкта господарювання не раніше 4-го операційного дня; 
5) банк не має права купувати іноземну валюту підприємству, яке має більше $ 25 000. Вони мають здійснювати такі розрахунки власним коштом; 
6) заборонено купувати та перераховувати іноземну валюту з метою проведення операцій:
  • з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу цінних паперів на фондових біржах);
  • з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів; 
  • з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів; купівля та перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій НБУ (за окремими виключеннями); 
  • розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України; сплати суб'єктами господарювання - резидентами вступних або членських внесків в іноземній валюті для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;
7) погашення кредитів, позик в іноземній валюті за договорами з нерезидентами може здійснюватись не раніше строку, передбаченого договорами; 8) НБУ не здійснює реєстрації змін до договору про залучення резидентом кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента, які стосуються зменшення термінів кредитування та заміни кредитора та/або боржника.
Для фізичних осіб:
1) у межах однієї банківської установи можна здійснювати продаж готівкою іноземної валюти одній особі в один операційний день не більше як на 3 000 грн.; 
2) встановлено ліміт на операції з продажу готівкової іноземної валюти поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 20 000 грн. в еквіваленті на добу на одного клієнта; 
3) перекази іноземної валюти за дорученням можна здійснюються за поточними валютними неторговельними операціями: 
  • без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 грн. в один операційний день;
  •  виключно на підставі підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 грн., але не більше ніж 150 000 грн. на місяць.
Для обох категорій:
1) банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 300 000 грн. на добу на одного клієнта; 
2) банкам забороняється надавати клієнтам кредити в національній валюті, якщо в забезпечення виконання зобов'язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках.

Последние новости: