Міжнародні тендери: можливості та побоювання

Міжнародні тендери: можливості та побоювання
819


18 травня 2016 р. Україна офіційно приєдналася до Угоди про державні закупівлі (GPA), укладеної в рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Відтепер наша держава є її повноцінним учасником.

Сьогодні у бізнес структур виникає більше запитань, аніж розуміння реальних можливостей. Деякі експерти скептично ставляться до цієї угоди і вже заявили про фатальні наслідки від неї для української економіки. Втім, варто з’ясувати, чи є реальні підстави для побоювань вітчизняних бізнес структур.

На переконання урядовців, GPA стане одним із ефективних інструментів реформування національного законодавства та адаптації економіки до міжнародних стандартів. Основні положення цієї угоди не є новими для України, оскільки принцип безсторонності та не дискримінації учасників ринку запроваджений в національному законодавстві вже досить давно. При цьому, порушень конкурентних засад між іноземними та вітчизняними суб’єктами господарювання не спостерігалось. Понад те, раніше можна було з впевненістю заявити, що інтереси України враховувалися меншою мірою. Підписавши GPA, Україна захистила свої права на міжнародній економічній арені.

Перспективи...

Наразі ж, Україна отримала доступ до ринку, місткість якого оцінюють у $1,7 трлн. на рік. Крім того, одним із найважливіших принципів державних закупівель СОТ є принцип відкритості. Із нього випливає, що українські бізнес суб’єкти в режимі реального часу матимуть актуальну інформацію щодо попиту на ринках СОТ. Додатково вітчизняні виробники отримають доступ до тендерної документації своїх прямих суперників, що допоможе конкурувати з ними й встановить орієнтири для входу на нові ринки. Це надасть можливість краще пристосовуватися до ринкових тенденцій та максимізувати прибутки.

Варто зазначити, що підписання угоди про державні закупівлі сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських виробників. Зацікавлені у збуті товарів та послуг за міжнародними цінами підприємці намагатимуться покращити їхню якість.

До позитивних аспектів варто зарахувати той факт, що участь в Угоді СОТ про державні закупівлі є підтвердженням престижу держави, прозорості її діяльності на міжнародному ринку та показником відповідності найкращим стандартам якості товарів і послуг. Крім того, активна діяльність на міжнародній арені є показником стабільності, що сприяє покращенню інвестиційного клімату в країні для іноземних інвесторів.

...та перестороги

Безсумнівно, що переваги від участі країни на міжнародному ринку державних закупівель є очевидними. Однак, варто також проаналізувати негативні аспекти для української економіки. Багато експертів вважають, що українська економіка не готова до безперешкодного обігу іноземних товарів, а тому на вітчизняну економіку чекатиме занепад. Слід нагадати, що велика кількість експертів заявляла, що Україна не готова і до вступу в СОТ. Однак, саме завдяки участі у СОТ, Україна сьогодні підтримує економіку в життєздатному стані. Ознайомившись з положеннями угоди, можна пересвідчитись, що GPA встановлює гарантії для економіки країн, що розвиваються. Крім того, є ряд підприємств, такі як “КБ Антонова”, “Мотор Січ”, які успішно конкурують з іноземними виробниками.

Таким чином, побоювання експертів радше є імовірнісними, аніж попереджають про реальні негативні наслідки для економіки України. Проте, не слід чекати миттєвих результатів від угоди. Впровадження подібних проектів є довготривалим процесом. Крім того, повільність використання можливостей пов’язана з низькою активністю малого та середнього бізнесу, який, зазвичай, з осторогою ставиться до таких угод. Однак, результат не змусить себе чекати, особливо коли українські бізнесмени на реальних прикладах пересвідчаться в ефективності GPA.
Последние новости: