Особливості оподаткування операцій з цінними паперами

Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
4552

Питома вага майнових податків для осіб, що отримують доходи від операцій з цінними паперами буде збільшена

Питома вага майнових податків для осіб, що отримують доходи від операцій з цінними паперами буде збільшена

Ринок цінних паперів є складовою фінансової системи держави та потенційно відіграє важливу роль у фінансуванні економіки як джерело додаткового й альтернативного фінансування різних галузей економіки та наповнення бюджету держави.

З 01.01.2015 року суттєво змінено ряд норм податкового законодавства, в тому числі і норм, що безпосередньо стосуються цінних паперів. Кардинально змінилися підходи до оподаткування податком на прибуток операцій з продажу цінних паперів та відмінено ціннопаперовий акциз. Щодо оподаткування ПДВ зазначаємо, що будь-які операції з цінними паперами не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно норм ст. 196 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Здійснимо більш детальний аналіз змін в податковому законодавстві, що торкнулись діяльності суб’єктів ринку цінних паперів в 2015 році (результати аналізу представлені в табл. 1)

Таблиця 1

Аналіз змін в податковому законодавстві в 2015 році, що стосуються учасників ринку цінних паперів

ценные бумаги.JPG
ценные бумаги 2.JPG
wtyyst ,evfub 3.JPG
Зупинимось більш детально на деяких нюансах нового механізму нарахування податку на прибуток підприємств, зокрема, оподаткування даним податком операцій з цінними паперами. Відповідно до п. 134.1 ст. 134 ПКУ, об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначаються відповідно до п.141.2 ст.141, згідно якого фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду, визначеного за даними бухгалтерського обліку.

Пп. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 ПКУ встановлено, що платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду. Якщо за результатами звітного періоду отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних звітних періодів, що наступають за періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату (пп. 141.2.4 п.141.2 ст.141 ПКУ).

Згідно з пп. 141.2.6 п. 141.2 ст. 141 ПКУ положення п. 141.2 ст. 141 ПКУ не поширюються на:

1) операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;

2)операції РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до П(С)БУ визнаються кредитними;

3)операції з деривативами.

Враховуючи те, що починаючи з 01.01.2015 р. визначення фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів здійснюється згідно з вимогами національних або міжнародних стандартів фінансової звітності, то від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 01.01.2015р. за правилами податкового обліку, не зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів у звітних періодах, починаючи з 2015 р., що в деяких випадках суттєво може вплинути на сплачувану суму податку на прибуток.

Таким чином, можна констатувати, що починаючи з 2015 року переформатовано структуру податкових надходжень, які мають сплачувати суб’єкти ринку цінних паперів. Очікувано, має збільшитись питома вага майнових податків, збільшитись рівень податкового навантаження для фізичних осіб, що отримують доходи від операцій з цінними паперами та зменшитись податкове навантаження з податку на прибуток підприємств. 
Последние новости: