Як обрати «ворота до Євросоюзу» і не переплатити ПДВ та мито

Як обрати «ворота до Євросоюзу» і не переплатити ПДВ та мито
780

Країни-члени ЄС, які застосовують режим відтермінування, мають різні вимоги та умови використання цього механізму

У світовій практиці ведення бізнесу дуже важливою є вартість часу використання коштів. Природно, що можливість сплатити пізніше — неабияка перевага для будь-якого підприємця. Їх монетарна вартість визначається ставкою, за якою бізнес може отримати кредитування або позику. Через високу ціну кредитування у нашій державі таке тривале використання коштів відіграє важливу роль у побудові зовнішньоекономічних зв’язків.

Для українських компаній, орієнтованих на Євросоюз, важливим є правильне використання такого часу. Тож розглянемо оптимальні митні та податкові варіанти, які пропонують різні країни Союзу.

Митні правила

Євросоюз має спільну митну територію, тому, коли товар імпортується в одну країну ЄС, для решти країн-членів він також перебуває у вільному обігу. Однак національні правила можуть суттєво відрізнятись одна від одної.

Це стосується особливостей митних складів, а також терміну сплати податків та мита. Імпортуючи до ЄС, разом із застосуванням режиму транзиту можна обрати державу, у якій буде здійснюватись розмитнення. Цей нюанс потрібно враховувати там, де дистрибуція товарів здійснюється одразу до кількох держав ЄС. Цим також користуються країни-члени Євросоюзу, конкуруючи між собою та використовуючи пільгові правила для приваблення потоку імпорту через свою територію. Найчастіше така мотивація навіть прямо вказується на сторінках митних органів держав ЄС.

Важливо не ототожнювати фіскальну територію (для цілей ПДВ) ЄС з митною. Наприклад, гора Афон у Греції є лише частиною митної території. Така ж ситуація з деякими заморськими територіями Франції та Іспанії, а також іншими територіями, вказаними у ст. 6 Директиви ЄС 2006/112 про ПДВ…

Тому українському бізнесу, обираючи свої «ворота до ЄС», потрібно звертати увагу на можливість сплачувати податки та мита якомога пізніше. При імпорті у деяких державах ЄС є можливість такого відтермінування на деякий час, в інших — ці платежі потрібно здійснювати негайно на митниці.

При відтермінуванні оплати існує можливість сплатити пізніше лише:

  1. ПДВ;
  2. ПДВ та мита;
  3. лише мита;
  4. особливий режим відкладення обчислення ПДВ при імпорті (postponed accounting).

Згідно з практикою рішень Суду ЄС, країни-члени Євросоюзу можуть використовувати різні способи оплати ПДВ на імпорт, якщо умови для використання такого режиму відповідають принципу нейтральності. (Оскільки суд не вказує, що остання умова означає на практиці; національні суди повинні самі визначити, чи дійсно умови, за якими держави ЄС видають оподатковуваним особам ліцензії із застосовування режиму відтермінування, дотримуються такого принципу).

 ПДВ, ЄС

Правила та способи відтермінування

Відтермінування сплати митних платежів у деяких державах можливе:

  • до 10-ти днів від дати подачі декларації;
  • до 4-х тижнів від дати подачі митної декларації,
  • 16 числа місяця наступного за місяцем імпортування.

Ці правила можуть застосовуватись щодо ПДВ та мита, в окремих державах — лише мита. Також існують правила щодо терміну сплати ПДВ. На додаток до перенесення платежу зі сплати ПДВ та мита, наприклад. у Франції можлива сплата ПДВ із відтермінуванням на певний день місяця (наступного за місяцем імпортування товарів).

Окремий механізм перенесення платежів пропонується застосовувати щодо сплати ПДВ (postponed accounting) у декларації за звітний період. Тобто, імпортери товарів не платять «ввізний» ПДВ митним органам, а мають заявити про його сплату у звичайній декларації з ПДВ за наступний звітній період. За нормальних умов імпортери можуть зарахувати оплату за такі товари до податкового кредиту, повністю нейтралізувавши будь-який грошовий відтік з обігових коштів. У такому випадку ПДВ на імпорт адмініструється одразу податковим органам.

«Каруселей» не уникнути

Такий режим відтермінування може призвести до зловживань із боку так званих зниклих трейдерів. З юридичного погляду, імпортери повинні звітувати про оплату ПДВ на імпорт, надавши відповідну декларацію. Однак податковим (або митним) органам важко вчасно перевірити, чи справді виконуються ці зобов’язання. Загалом, податкові органи повинні мати інформацію про такі партії товарів.

У ст. 211 Директиви ПДВ передбачено, що держави ЄС повинні затвердити детальні правила сплати цього податку. Зважаючи на це, у разі ввезення товарів, ПДВ може бути несплаченим за умови, що він буде внесений до періодичної декларації з ПДВ. На рівні Європейського Союзу відсутні інші норми, які прямо регулюють режим відтермінування сплати імпортного ПДВ.

У держав-членів ЄС «свої правила»

Правила щодо режиму відтермінування значно варіюються у державами ЄС: одні взагалі не користуються ними, інші, якщо і використовують, дотримуються «своїх правил».

Кіпр, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство — країни, де відтермінування не діє. В інших 17 державах ЄС цей механізм впровадили у тій чи іншій формі. Розглянемо детальніше на конкретних прикладах.

У 2013-му Бельгія, а в 2014-му Болгарія пом’якшили умови на отримання ліцензії для відтермінування, а Литва і Греція — продовжили його дію. У Швеції ця система обліку застосовується з 1 січня 2015-го, у Словаччині — буде введена у 2017 році. Передбачений цей механізм і у Хорватії, яка 1 липня 2013-го року приєдналась до Європейського Союзу.

Серед держав-членів ЄС, які застосовують режим відтермінування, умови та вимоги використання цього механізму суттєво різняться. У Люксембурзі, Данії й Чехії для всіх імпортерів, які є зареєстрованими платниками ПДВ (не обов'язково проживають в державах-членах ЄС), механізм діє автоматично, без будь-яких подальших обмежень. У Нідерландах, навпаки, він зводиться до оподаткування осіб, які проживають, або мають там постійне житло. Якщо країна не є місцем постійного проживання, то така особа повинна, принаймні, мати представника з ПДВ.

Найжорсткіші правила для застосування режиму відтермінування у Болгарії, Греції і Румунії.

З одного боку, можливість сплатити «імпортний» ПДВ є фінансовою перевагою для імпортерів та конкурентною перевагою для держав-членів ЄС. З іншого — це прямий фінансовий недолік для держави, оскільки існують ризики зловживань з боку імпортерів та невчасне отримання податків.

Що дає режим відтермінування українським експортерам?

Незважаючи на всі недоліки, держави-члени Євросоюзу продовжують заохочувати імпортерів, застосовуючи вказаний режим. Хоча термін сплати ПДВ не є головним при визначенні держави для імпорту товарів.

Для українського бізнесу, який прокладає шлях до Європи, такі умови є сприятливими. Українським експортерам як «ворота до ЄС» слід обирати ту державу, де можна застосувати одночасно відтермінування для сплати мита і ПДВ. Найоптимальнішим є поєднання, коли сплата мита відбувається у місяці, наступному за місяцем декларування, а сплата ПДВ — відповідно до режиму відтермінування.

Последние новости: