Столкновения на Майдане с полицией

Столкновения на Майдане с полицией
1855

Как не пускали фуру со сценой на Майдан

21 февраля 2016
  

 
20 февраля 2016