Ати-бати, йшли… офіцери. Кого покличуть на військову службу

Изображение найдено на  http://sofia-jeliazkov.tumblr.com/
7474
Изображение найдено на http://sofia-jeliazkov.tumblr.com/
Міністр оборони 30 травня 2017 року підписав наказ про призов на строкову військову службу офіцерського складу у 2017 році. Він набере чинність після затвердження Міністерством юстиції України і може суттєво вплинути на бізнес. Справа у категоріях потенційних призовників.

На строкову військову службу будуть скликані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс за програмою військової підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра і яким присвоєно первинне офіцерське звання. Про це йдеться на веб-сайті Міноборони. Призов відбуватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери зобов’язані прибути у визначений пункт збору в термін, зазначений в повістці. Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов’язкового проходження медичного огляду. Передбачається, що офіцери запасу спочатку пройдуть тримісячні курси перепідготовки, після чого зможуть зайняти відповідні посади в частинах. Строк такої військової служби для офіцерів складе 18 місяців.

Якщо офіцери запасу без поважних причин не прибудуть за викликом, вони будуть нести відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність таких поважних причин повинна бути документально підтверджена.

Відстрочити призов можна в декількох випадках.

За сімейними обставинами. Тобто якщо призовник має дитину віком до трьох років, або старшу трьох років, проте виховує її без матері (у зв'язку з її смертю або за рішенням суду). Якщо має двох і більше дітей, дитину-інваліда, дружину-інваліда, вагітну дружину, непрацездатних батька чи матір або непрацездатних осіб під опікою, піклування чи на утриманні яких перебуває призовник тощо.

За станом здоров'я. На строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Для здобуття освіти. Така відстрочка надається один раз за період навчання призовникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання. Зокрема під час здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництв.

Для продовження професійної діяльності. Відстрочка надається педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, та медичним працівникам. Умова - повне навантаження на займаній посаді. Священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях. Сільським, селищним та міським головам, кандидатам та докторам наук на посадах за спеціальністю, резервістам та поліцейським.

Від призову на військову службу осіб офіцерського складу звільнятимуться громадяни України:

  • які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
  • які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
  • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
  •  проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

В Міноборони обіцяють, що залучати офіцерський склад до військових операцій в зоні АТО примусово без їх згоди не будуть. В зону АТО офіцери поїдуть служити лише якщо самі виявлять таке бажання та підпишуть контракт.

Наскільки масовим буде запланований призов, наразі невідомо. Але зважаючи на категорію осіб, яких призиватимуть, це може суттєво вплинути на бізнес. Призовниками можуть стати як і так-звані 'yuppies' (молоді професіонали), так і середня або навіть вища ланка менеджменту. Зважаючи, що серед озвучених Міноборони підстав для звільнення від чи відстрочення призову немає жодних, пов'язаних з бізнес-потребами компаній-роботодавців, бізнесу слід бути готовим до можливих втрат кадрів.
Последние новости: