Готуй сані влітку, або як захистити власність в Україні

Микеланджело Меризи да Караваджо,
1146
Микеланджело Меризи да Караваджо, "Поцелуй Иуды", 1602. Картина была похищена из одесского музея в 2008 и найдена в Германии в 2010 гг.
Власність — це економічна категорія, що є одним із проявів суспільних відносин з приводу привласнення матеріальних благ.

Мабуть, кожний громадянин України, який є власником майна, зіткнувся із проблемою захисту свого приватного права від незаконного на нього посягання зі сторони недобросовісних осіб.

Виникають питання, як захистити своє приватне право, та які існують дієві механізми його захисту.

В цій статті, більш детально розглянемо питання превентивного способу захисту права власності, який спрямований на запобігання можливого порушення права власності.

Перш за все необхідно згадати, що таке право власності. Так, законодавством України визначено, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Зміст цього права полягає в тому, що власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Наприклад, власник земельної ділянки намагається звести на ній житловий будинок або іншу будівлю, проте власник іншої суміжної земельної ділянки вважає, що його сусід недобросовісно використовує земельну ділянку, не отримав відповідні дозвільні документи на будівництво, що може спричинити порушення його прав. Не бажаючи розібратись в ситуації, власник суміжної земельної ділянки починає активними діями перешкоджати будівництву житлового будинку, блокує заїзд техніки, вчиняє акції протесту та інше. Особливу увагу слід звернути на те, що активні дії зі сторони недобросовісного сусіда є тривалим порушенням прав власності забудовника. Як діяти в такій ситуації та як захистити права особи, яка має намір збудувати житловий будинок та використовувати земельну ділянку за призначенням?

У сучасній Україні, найбільш дієвим та поширеним способом захисту прав власності є судовий захист.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 2 статті 386 Цивільного кодексу України власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутись до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Виходячи зі змісту п. б) ч. 3 ст.152 ЗК України захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки може здійснюватись шляхом запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав.

Враховуючи вищезазначене слід дійти висновку, що положення норм цивільного та земельного законодавства гарантують власникові майна можливість вимагати усунення порушень його прав незалежно від того, чи вони вже фактично відбулись, чи є підстави передбачати можливість такого порушення його прав в майбутньому.

Отже, особа, яка має намір збудувати житловий будинок вправі звернутись до суду з вимогою про захист порушеного права будь-яким способом, що є адекватним змісту порушеного права, який ураховує характер порушення та дає можливість захистити порушене право.

У наведеному вище прикладі, дієвим способом захисту права забудовника земельної ділянки є звернення до суду з позовними вимогами про зобов’язання сусіда не чинити у подальшому будь-яких перешкод у користуванні земельною ділянкою та у здійсненні будівельних робіт на ній.

Підсумовуючи викладене, не слід зволікати із захистом свого права на мирне володіння, користування та розпорядження майном. Необхідно пам’ятати, що законодавство України містить положення, які спрямовані на запобігання можливому порушенню, яке навіть відсутнє на момент звернення до суду, але за умови, якщо у власника є всі підстави вважати, що його право власності буде порушене в майбутньому.


Последние новости: