Ломбарди – сьогодення та майбутнє: законодавчі норми та зміни до них

Жан Беро, «Ломбард», кінець XIX ст
5881
Жан Беро, «Ломбард», кінець XIX ст

На сьогодні в Україні досить успішно функціонує такий сектор фінансового ринку, як ломбарди. Здійснення ломбардами своєї діяльності врегульовано цілим рядом законів та підзаконних нормативних актів.

Ломбарди в Україні віднесені до фінансових установ і, відповідно, для провадження господарюючим суб’єктом ломбардної діяльності такий господарюючий суб’єкт повинен бути внесеним до Державного реєстру фінансових установ (п. 1 ч. 1 ст. 1, ст. 7 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг).

Для набуття статусу фінансової установи ломбард може бути створений виключно в організаційно-правовій повного товариства або державного підприємства (абз. 2 ст. 4 ЗУ «Про підприємництво»). Таким чином, ломбарди займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов`язанням товариства всім своїм майном. Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати операції, суміжні з цілями діяльності повного товариства, а також брати участь у будь-яких інших товариствах (крім акціонерних), що мають однорідний з повним товариством предмет діяльності.

Для надання фінансових послуг ломбард повинен відповідати таким вимогам (згідно Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 26.04.2005 N 3981):

- діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги;

- повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ;

- у разі необхідності, мати ліцензію на надання певних видів фінансових послуг (операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог ст. 14 ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», ст. 9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» потребують одержання окремих ліцензій);

- мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у встановленому порядку;

- установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард;

- у повному найменуванні ломбарду повинно міститися слово «ломбард»;

- не здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів;

- мати власну облікову та реєструючу систему;

- мати власний капітал у розмірі не менше 200 тисяч гривень;

- мати приміщення (на правах власності або користування) площею не менше ніж 5 квадратних метрів та спеціальне місце зберігання;

- керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 р. № 1590;

Удосконалення законодавчого регулювання здійснення діяльності ломбардами необхідно здійснювати з дотриманням засад дерегуляції економіки України згідно зобов’язань, взятих Україною згідно Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, при цьому має бути врахований захист інтересів споживачів – клієнтів ломбардів.

При розробці профільного закону, який буде регулювати діяльність ломбардів, вбачається за доцільне закріпити наступні положення:

1. Розширити перелік фінансових послуг, які можуть надавати ломбарди, а саме: наданням коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту за рахунок власних або залучених коштів; наданням будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб; довірчим управлінням фінансовими активами юридичних та фізичних осіб; купівлею у громадян виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

2. Розширити перелік господарюючих суб’єктів, які можуть займатися ломбардною діяльністю, а саме дозволити здійснювати таку діяльність фізичним особам – підприємцям, адже вони як і учасники повного товариства відповідають за зобов’язаннями всім своїм майном;

3. Запровадити обов’язкове страхування ломбардної діяльності для забезпечення гарантування виконання ломбардами зобов’язань перед клієнтами;

4. Запровадити вимоги до технічного стану приміщення, зайнятого ломбардом під свою діяльність, а саме вимог до сейфів, охоронної сигналізації, пасивних засобів захисту працівників ломбардів, які безпосередньо працюють з клієнтами ломбардів.

Втім, будь-які зміни, які будуть стосуватися законодавчого регулювання ломбардної діяльності, необхідно обговорювати та опрацьовувати з гравцями ринку.
Последние новости: