Штрафую навмання. Що чекає на Антимонопольний комітет?

Изображение найдено на сайте http://minimalwhite.tumblr.com/
7644
Изображение найдено на сайте http://minimalwhite.tumblr.com/

У питанні визначення розмірів штрафів за порушення конкурентного законодавства Антимонопольний комітет України — монополіст. І подальшої можливості перегляду його рішення в суді не передбачено. Точніше, він може скасувати штраф і відправити питання на перегляд — знову до АМКУ.

Складається наступна ситуація: рішення АМКУ остаточне, а сам він — єдина інстанція, що займається питаннями визначення штрафів для порушників конкурентного законодавства.

Окрім того, бізнес не має орієнтиру щодо підходів Комітету до визначення штрафів і відповідно не може спрогнозувати, яким чином АМКУ визначає суму стягнення.

Повернемось трохи назад

У 2015 році відбулись зміни у складі керівництва Антимонопольного комітету України. Як наслідок — помітні позитивні зміни в діяльності регулятора. Західні експерти, представники бізнесу та громадськості вказали, що робота АМКУ стала більш публічною і прозорою. Було впроваджено низку ініціатив, завдяки яким Комітет наблизився до учасників ринків. Сьогодні всі рішення АМКУ публікуються, а члени відомства широко висвітлюють його підходи на численних заходах і навіть у соціальних мережах.

Новий напрям в роботі Комітету підтримується з боку ділових кіл. Однак ряд питань все ще потребують врегулювання на законодавчому рівні.Монополія на визначення штрафів — одне із них. У зв’язку з цим АМКУ у вересні 2015 року розробив та затвердив Рекомендаційні роз’яснення щодо підходів до визначення розміру штрафів. Проте цей документ не має обов'язкової юридичної сили. Він носить рекомендаційний характер — відповідно, він не обов’язковий до застосування під час правозастосовної діяльності АМКУ. Судові прецеденти показують — суд (що й не дивно з огляду на юридичний статус документа) не бере до уваги аргументи бізнесу щодо невідповідності розрахунку штрафів його положенням.

Маємо ситуацію, коли суб'єктам господарської діяльності на практиці легше шукати «порозуміння» з представниками АМКУ, ніж звертатися до суду в законний спосіб.

Наступний крок

Через такі проблеми Комітет ВРУ з питань економічної політики ще 19 березня 2015 року вніс до парламенту законопроект №2431, щоб усунути подібні ситуації і демонополізувати відповідні повноваження АМКУ. Законопроект одразу знайшов підтримку бізнесу.

Він містить два основні прогресивні положення, направлені на імплементацію в Україні європейських стандартів у сфері конкуренції.

Перше положення стосується затвердження методичного документа із визначення розміру штрафів. Відповідно до законопроекту цей документ повинен бути затверджений нормативно-правовим актом АМКУ. В результаті він стане частиною українського законодавства і буде обов’язковим для застосування під час визначення сум штрафних санкцій.

Друге ключове положення наділяє господарські суди повноваженням із перегляду рішень АМКУ.

Передбачається, що судді матимуть повноваження не лише скасувати або підтвердити розмір штрафу, але й на свій розсуд (керуючись положеннями того ж таки методичного документа) зменшити або збільшити його. Таким чином, суд переймає на себе функцію перегляду рішень АМКУ. А це типово для більшості розвинутих систем конкурентного права.

Головна мета законопроекту №2431 — боротьба з корупцією. Наділення суду повноваженнями щодо перегляду розміру штрафу (зменшення/збільшення такого розміру) позбавить Комітет ексклюзивності прав у цьому питанні. Це мінімізує корупційний елемент у разі звернення до АМКУ в «неофіційному» порядку.

Наразі відомо про декілька гучних справ, коли АМКУ застосовував безпрецедентно великі суми штрафів, які в підсумку він же і переглянув та зменшив в кілька десятків разів. От наприклад. Комітет наклав штраф — 50 млн грн на ДП «Львівська залізниця». А пізніше і за аналогічних підстав переглянув це рішення та знизив суму до 250 000 гривень. Різниця більш ніж в 500 разів викликає подив щонайменше. Але обидва штрафи — у межах чинного законодавства. Тоді, як і тепер, воно передбачає лише верхню межу санкції і жодного формально обов’язкового порядку визначення її конкретного розміру.

Інший випадок! АМКУ за спотворення результатів торгів наклав штраф на компанії «Хюндай Мотор Україна» і «Паритет Моторс» у загальному розмірі 77 млн грн. Через деякий час було виявлено «складне фінансове становище» одразу обох компаній, і багатомільйонний штраф зменшився до 150 000 гривень.

Якщо ж бізнес зможе оскаржити такі дії АМКУ, останній буде змушений більш ґрунтовно і всебічно підходити до визначення розміру штрафних санкцій. У разі прийняття законопроекту №2431 ми зможемо говорити про підвищення якості роботи і самого Комітету. Якщо АМКУ буде розуміти, що суд може переглянути його рішення, перед ним постане необхідність — розглядати справи і накладати санкції відповідно до характеру і ступеня шкоди для конкуренції вчиненим діям.

Та боротьба із сірими схемами, бажання бізнесу вести справи чесно, відкрито — це не єдині причини необхідності прийняття законопроекту.

Угода про Асоціацію між Україною та Європейським союзом — вона накладає на державу відповідні зобов’язання. Обов'язкові для виконання. Одне з них передбачає судовий перегляд санкцій чи заходів, винесених АМКУ.

Законопроект має своїх критиків

Як і будь-яке інше нововведення.

Нині суди не володіють необхідним рівнем компетенції і знань, потрібних для розгляду таких справ. — Так звучить один із головних аргументів противників законопроекту.

В цьому випадку потрібно відзначити, що на даний час судді розглядають справи за іншими спеціалізаціями. І вони також вимагають спеціальної експертизи. Наприклад, податкові суперечки, справи про інтелектуальну власність тощо. Тому під час розгляду справи часто залучаються експерти з відповідних питань. Таку практику використовують майже в усіх розвинених правових державах.

Корупція в судах не дозволить справедливо переглядати рішення АМКУ. Навпаки — вона перешкоджатиме роботі нового складу АМКУ, який встиг себе зарекомендувати з позитивного боку. Це інше твердження, яке використовується проти законопроекту.

Тут потрібно брати до уваги всі обставини.

По-перше, хибно пов’язувати законодавче поле діяльності АМКУ з конкретними особами — очільниками відомства.

По-друге, судова система передбачає три інстанції для розгляду однієї справи. Це усуває ймовірність винесення судом несправедливого та необ’єктивного рішення.

По-третє, зараз у розпалі триває судова реформа. А її мета — зменшення корупційних схем та елементів в судовій гілці, а також встановлення прозорого та чесного судочинства.

По-четверте, жоден державний орган не вправі виносити такі рішення, суть яких не можна оскаржити в суді. Це суперечить основним правам і свободам, передбаченим Конституцією України та Європейською Хартією про права людини, а саме право на звернення до судового органу для оскарження рішення органу державної влади.

У провідних європейських юрисдикціях, зокрема, у Німеччині та Франці, давно встановлена компетенція власних судових органів щодо перегляду розміру штрафів конкурентних відомств. Окрім того, Угорщина, Польща і Румунія також мають аналогічні положення, що свідчить про перевірену позитивну практику в державах зі схожими економічними та соціальними умовами розвитку.

Власне, діяльність самого Комітету спрямована на встановлення чесних умов для діяльності на ринку. І це неможливо без справедливих штрафів. Накладення нерівнозначних штрафів за подібних умов само собою призводить до спотворення конкуренції.

Не має сумнівів, що прийняття законопроекту №2431 — правильний і очікуваний крок. Голова АМКУ Юрій Терентьєв теж такої думки. У своєму інтерв'ю порталу Delo.ua пан Терентьєв вказав:«... ми (АМКУ) готові жити і працювати в умовах, коли суд буде переглядати розмір нашого штрафу. Але щоб він міг це робити, повинна бути методика нарахування штрафу, щоб суд не підміняв Антимонопольний комітет, а перевіряв відповідність рішення».

Саме такі положення і покладені в основу законопроекту №2431.

Последние новости: